Wat en waarom

Wat is een (buurt)initiatief?

Dit is een plan of een idee, dat ontstaat bij inwoners van een straat,
wijk of buurt. Een buurtinitiatief draagt altijd bij aan de levendigheid
van en contacten in de straat of buurt.
Een buurtinitiatief is toegankelijk voor iedereen in de buurt, heeft geen
commercieel, religieus of politiek doel en wordt georganiseerd door
buurtbewoners. In Wageningen kan het per situatie verschillen hoe
groot het gebied is waar het initiatief over gaat.

Waarom zijn (buurt)initiatieven belangrijk?

Buurtinitiatieven versterken buurten. Door elk buurtproject weten
mensen elkaar beter te vinden, buurtinitiatieven maken het leuker om
ergens te wonen. Een project hoeft niet groot te zijn.
Enkele voorbeelden:
– Een buurttuin
– Een kunstruimte voor jongeren
– Buurtboost bbq
– Creatief Club Torckdael
– Julianamarkt
– Ontmoeting voor ouderen in het klooster
Buurtinitiatieven gaan vooral over DOEN. De gemeente faciliteert dit
onder andere via Wij Wageningen waar wijkpanels en wijkteams actief
samenwerken aan de leefbaarheid van de verschillende Wageningse
buurten.