Waarom deze site?

Wageningen heeft een heel eigen aanpak van het Wijkgericht Werken. Samen met inwoners is op 4 februari 2016 in de ontmoetingsruimte van Korfbalvereniging Wageningen aan de Hollandseweg besloten hoe die aanpak er uitziet.

De tien uitgangspunten van Wijkgericht Werken in Wageningen

illustratie initiatief ligt bij de inwoner

1

Het initiatief ligt bij de inwoner.

 Inwoners willen resultaat halen

2

Inwoners willen resultaat halen.

Inwoners kiezen zelf

3

Inwoners kiezen zelf de structuur en de schaal die past bij dat wat ze voor elkaar willen krijgen.

illustratie: Digitale netwerken zijn handig. Maar ‘live’ ontmoeting staat voorop

4

Digitale netwerken zijn handig. Maar ‘live’ ontmoeting staat voorop.

illustratie inwoner en professional

5

De nadruk ligt op samenwerking en afstemming tussen inwoner en professional.

illustratie met elkaar doen

6

De praktijk van het met elkaar doen heeft de aandacht.

illustratie Buurtgericht & maatwerk

7

Buurtgericht & maatwerk zijn bepalend voor hoe er wordt gewerkt.

illustratie De grenzen van een bepaald gebied of wijk staan niet vast

8

De grenzen van een bepaald gebied of wijk staan niet vast. Per situatie kan een gebied groter of kleiner zijn.

illustratie verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen organisaties

9

Ook de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen organisaties kan verschillen.

illustratie beheer en onderhoud van een tuin in de buurt

10

En in Wageningen gaat wijkgericht werken niet alleen over sociale onderwerpen, zoals buurtfeesten of een straat-barbecue. Maar ook over projecten in de openbare ruimte zoals beheer en onderhoud van een tuin in de buurt.

Handen uit de mouwen voor de stad!