foto Wij Wageningen

feestelijke lancering van Wij Wageningen

2 februari – ‘Wij Wageningen – voor en door bewoners’. Wij Wageningen is op 2 februari live gegaan bij Thuis Wageningen. Alle inwoners (wijkpanels) die betrokken waren bij Wijkgericht Werken Wageningen [link] vormen nu samen Wij Wageningen.

De wijkpanels in Wageningen (Midden/Zuid/West/Oost) ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij de aanvraag van een financiële bijdrage uit het wijkbudget maar ook praktische hulp of het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Doel bij alles is: de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten!