De overheid stimuleert en ondersteunt ideeën, activiteiten en initiatieven die bijdragen aan een socialer, duurzamer en fijnere stad, buurt of straat.

THUIS Wageningen ondersteunt met praktische hulp, tips en een groot netwerk. Ook kunnen we een financiële bijdrage leveren vanuit het Initiatievenfonds. Met het fonds ondersteunen we nieuwe en bestaande activiteiten en initiatieven die een meerwaarde voor de leefbaarheid in de stad hebben.

We werken hierin samen met Wij Wageningen. Onder Wij Wageningen zijn er verschillende wijkpanels actief die bewoners ondersteunen om de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

Als jij een idee voor een initiatief hebt helpen we je dus graag verder! Je kunt een aanvraag doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Als je hulp nodig hebt bij het doen van de aanvraag kan je op dinsdagochtend tussen 09:00 en 12:00 langskomen bij THUIS op Stationsstraat 32 in Wageningen, een wijkpanel-lid aanspreken of mailen naar initiatievenfonds@thuiswageningen.nl

Het Initiatievenfonds komt 6 keer per jaar bijeen om binnengekomen aanvragen te beoordelen. Alleen de aanvragen die twee weken voor de bijeenkomst zijn ingediend worden op dat moment beoordeeld. Hieronder de uiterlijke inleverdata:

  • 22 januari (wordt 5 februari beoordeeld, uiterlijk 7 februari de uitslag)
  • 21 maart (wordt 4 april beoordeeld, uiterlijk 6 april de uitslag)
  • 21 mei (wordt 4 juni beoordeeld, uiterlijk 6 juni de uitslag)
  • 14 augustus (wordt 28 augustus beoordeeld, ivm vakantie’s wijkpanels uiterlijk 30 september de uitslag)
  • 30 september (wordt 14 oktober beoordeeld, uiterlijk 15 oktober de uitslag)
  • 27 november (wordt 11 december beoordeeld, uiterlijk 17 december de uitslag).

Disclaimer: Dit is in ontwikkelfase opgesteld. Dit gaan we een jaar toetsen. Er kan dus
worden afgeweken als blijkt dat iets niet werkt.