Door Kees Folkertsma, voorzitter van ’65+ Noord West’, ofwel ‘Groep 9’

Wat

‘Wij zijn een groep 65-plussers die op woensdagochtend bij elkaar komt
om koffie te drinken. Soms nodigen we een spreker uit die ons van alles
vertelt over zorgvoorzieningen of ontwikkelingen binnen Wageningen.
Dat doen we in een lokaal van een basisschool in onze wijk, Noord-West.
De directeur van de school noemt ons ‘Groep 9’.’

Waarom

‘Ik was net 65 en pas kort met pensioen toen ik bevriende
buurtbewoners hoorde zeggen dat er weinig ontmoetingsmogelijkheden
waren voor 65-plussers. Sociaal isolement is een groot gevaar van het
ouder worden. Oudere mensen in Noord-West kennen elkaar nu beter.
Als er een keer iets gebeurt met een van ons, weten we dat sneller en
kunnen we elkaar helpen.’

Voor wie

‘Voor alle 65-plussers in de wijk Noord-West.’

‘Hier doe ik het voor’-moment

‘De directeur bood deze ruimte aan omdat ze de kinderen graag wil
laten integreren met andere leeftijdsgroepen. Dat vind ik zeer te
waarderen. Soms lezen we de kinderen voor, met Sinterklaas en Kerst
zingen we samen liedjes en af en toe helpen we met knutselen.’

Nog dromen?

‘Ik vind het heel belangrijk om alle ouderen te bereiken. Ook de mensen
die hulpbehoevend zijn. Juist zij hebben behoefte aan gezelligheid. Aan
de andere kant willen we niemand dwingen. Onze groep is er voor de
ont-moeting: niets moet. We willen elkaar in vrijheid ontmoeten.’