‘We zijn primair ook gewoon méns’

Net terug van haar wandeling van het Odensehuis naar (T)huis, schuift wethouder Lara de Brito even bij ons aan tafel. Mooi, dan kunnen we haar direct vragen hoe zij kijkt naar alle buurtinitiatieven die Wageningen rijk is. En of de gemeente die plannen en projecten goed ondersteunt…

De Brito heeft de portefeuilles zorg, jeugdzorg, onderwijs, cultuur, asiel en klimaat onder zich. Die portefeuilles hebben veel overlap met elkaar dus De Brito legt continu verbindingen. De link met alle buurtinitiatieven, is snel gelegd.

Minder vergaderen
‘Ik wil heel graag dat mensen meer zijn dan een consument. Dat bereik je volgens mij door mensen zeggenschap te geven. Als je invloed hebt op het groen in je wijk of het winkelcentrum dat je bezoekt, worden die plekken van jou. En zo hoort het, we leven hier met elkaar. Ik merk dat we binnen de gemeente steeds minder vergaderen over wie waar verantwoordelijk voor is en wanneer dit en dat moet zijn bereikt onder welke voorwaarden. We gaan eerder aan de slag, willen dingen voor elkaar krijgen.’

 

1,7 kind
‘Maar natuurlijk krijgen we te horen dat we verkokerd werken. Dat we beginnen bij de procedures, het geld en het aanbod dat we hebben. Dat is waar. We moeten meer denken en werken vanuit de vraag: wat is er waar nodig? En vaak valt dat antwoord precies tussen alle afdelingen en budgetten die we hebben. We hebben de wereld opgeknipt, maar die verkokering is niet de echte wereld. Daarom moeten we verbinden. Ik las vorige week dat gezinnen in Wageningen gemiddeld 1,7 kind heeft. Wie heeft er 1,7 kind?  Dat is niet de realiteit, dat is een spreadsheetmentalitet.’

Niet linksom dan rechtsom
‘We zijn mensen uit het oog verloren. Toch zie ik dat steeds meer ambtenaren in Wageningen linksom gaan als het niet rechtsom kan. Als een plan niet binnen de regels valt, maar we zijn er wel van overtuigd dat het goed is om ermee aan de slag te gaan, dan verzinnen we iets waardoor het wel kan. We zijn primair ook gewoon méns.’

Veiligheid
‘Natuurlijk zijn wij ook de partij die moet blijven letten op bijvoorbeeld veiligheid. We kunnen inwoners niet gevaarlijk gereedschap geven om mee te werken. Maar soms moet je het durven om je niet aan de regels te houden. En doordat we nog steeds “in kolommen” zijn georganiseerd, zijn er vaak meerdere stops in een aanvraagproces bijvoorbeeld. Dat proberen we weer bij elkaar brengen. De wandeling van het Odensehuis, het ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie aan de Hesselink van Suchtelenweg, naar (T)huis aan de Stationstraat, vond ik fantastisch. Ik vind het zo geweldig hoe verschillende mensen in deze gemeenten elkaar steeds beter weten te vinden.’

(T)huis raakt tijdgeest
‘(T)huis raakt de tijdsgeest. (T)huis doet precies waar het hier om gaat. Het is een woonkamer voor de hele stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten maar vooral ook ideeën in kunnen brengen en uitvoeren. Ideeën die bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van Wageningen.’

Buurtcafé voor ouderen
‘Nog zo’n voorbeeld van een geweldig buurtinitiatief: “Lokaal 9”. In Wageningen Noord-West wonen veel senioren. Zij missen een wijkvereniging. Een groep ouderen kwam met het plan om samen te komen in de basisschool van de wijk om leuke, gezellige dingen te doen en lezingen over bijvoorbeeld de zorg te organiseren met en voor elkaar. Die basisschool zette de deuren wijd open, ook geweldig. In de school worden ze “Groep 9” genoemd. Dat vind ik zo leuk. Deze ouderen kijken naar elkaar om. Als iemand niet komt opdagen, gaan ze langs om te kijken of er wat aan de hand is. Dat doet mij denken aan het buurtcafé van vroeger.

Kleine dingen
‘Vrijheid, blijheid maar ondertussen hou je elkaar ook in de gaten. Zo simpel is het vaak. Je hebt misschien de neiging om het grote, het spectaculaire te bedenken, maar we moeten het klein houden. Grote veranderingen zitten in kleine dingen. We hebben zaken vaak zo ver weg georganiseerd.’

 

Tot slot: de gemeente denkt mee en maakt budgetten vrij bij goede ideeën, maar kan de gemeente nog meer doen om inwoners te helpen hun plan van de grond te krijgen? Naast werk, gezin, huishouden, eventuele zorg voor ouders en andere verplichtingen is het niet eenvoudig om een goed idee om te zetten in een geslaagd project. Een buurtcoördinator aanstellen die mensen-met-plannen op weg helpt, wat Esther Smit oppert, is dat een goed idee?

Innovatiebalie
Lara de Brito: ‘Martijn Adelmund, onze stadsdichter, heeft een Innovatiebalie geopend in Thuis, hij helpt mensen om van een idee een initiatief te maken. Iedereen kan daar terecht. Persoonlijk vind ik de Innovatiebalie zelf een prachtig initiatief. Er komen geweldige leuke en creatieve ideeën binnen. Een buurtcoördinator is natuurlijk ook een mooi idee, op voorwaarde dat het initiatief vanuit de buurt zelf komt. De tijd dat er in het stadhuis bedacht werd waar mensen behoefte aan hebben en hoe dat geregeld moet worden is echt voorbij.’