In gesprek met: Matthijs Kolpa, coördinator Creative Garden

‘Goed communiceren is een voorwaarde’

Wat doen jullie precies?
“Wij zijn een sociaal stadslandbouwproject waarbij we bewoners en studenten vanuit hun gezamenlijke interesse tuinieren met elkaar verbinden. Het doel: samenzijn, van elkaar leren en experimenteren.”

Hoe lang bestaat Creative Garden?
“We zijn in 2014 gestart vanuit twee behoeftes. Enerzijds het onbenutte perceel van zorgboerderij De Hoge Born en anderzijds de behoefte van studenten aan een eigen proeftuin.”

Wanneer denk je: ‘Yes, hier doe ik het voor’?
“Dan denk ik gelijk aan de open dag van vorige week. Dat was een super pizza-feestje. We waren met veertig mensen, die allemaal gezellig aan het kletsen waren en pizza’s bakten in onze eigen steenoven. Ze waren niet weg te slaan!”

Hoe zorg je ervoor dat het gezellig blijft bij jullie buurtinitiatief?
“Ik denk doordat we een groep van vier enthousiaste coördinatoren hebben, die er allemaal veel tijd en energie steken.”

Is dat een voorwaarde?
“Dat is een héél belangrijke voorwaarde. Het is vaak het grootste knelpunt. Ik heb al een hoop stadslandbouwprojecten zien falen doordat er onvoldoende ondersteuning was.”

Welke volgende stap willen jullie zetten?
“Daar zijn we al mee bezig: we ontwikkelen een voedselbos. Wat ons betreft het toppunt van permacultuur en een heel interessant leertraject. Daarnaast willen we nog meer vaste inwoners betrekken. We missen een beetje stabiliteit. Studenten komen en gaan. Vaste inwoners vormen een meer duurzame inzet.”

Hoe bedruipen jullie je?
“We krijgen subside vanuit het Oranjefonds en Wijkpanel. Zo redden we het net. Maar ook hier willen we uiteindelijk voor meer duurzame inkomsten gaan. Zo kun je vriend van de tuin worden, eieren kopen, enzovoort.”

Heb je nog een tip om mensen (blijvend) te betrekken bij een buurtinitatief?
“Je ziet tegenwoordig vaak dat mensen snel ‘binnen gehengeld’ worden en dat de aandacht dan afneemt. Koud betrekken noem ik dat. Wij zijn van het warm betrekken door mensen te blijven betrekken bij wat we doen. Dat doen we met onze open dagen, hier staan op de Molenmarkt en natuurlijk gewoon als mensen een bezoek brengen aan onze tuin. Het is allemaal niet zo moeilijk!”

Enthousiast geworden? Kijk op www.creativegarden-wageningen.org