Buurtpunt Noordwest

Door Jouwert van Geene, vrijwilliger Buurtpunt Noordwest

 

Wat

‘Buurtpunt Noordwest is een inlooppunt voor een praatje, een kop koffie en vragen over zorg en welzijn. Het inlooppunt vind je direct naast de Spar aan de Brinkmanlaan.’

 

Waarom

‘Initiatiefnemers Freek Krouwel en Arie Brouwer merkten dat wijkbewoners vaak een drempel ervoeren om een bezoek aan het Wmo Loket, het Startpunt voor Welzijn Wonen en Zorg, te brengen. Het buurtpunt helpt bij verwijzingen, maar is er natuurlijk ook gewoon voor een praatje of een kop koffie. Het grote pluspunt is de laagdrempeligheid. Zo dicht mogelijk bij bewoners. Zelf ben ik als vrijwilliger aangesloten via de buurtapp Nextdoor Wageningen Noordwest. Die heb ik in onze wijk opgericht. We versterken elkaar.’

 

Voor wie

‘Buurtpunt Noordwest is er voor alle Wageningers, maar we merken wel dat senioren extra behoefte hebben aan zo’n laagdrempelig inlooppunt. Bovendien, onze wijk vergrijst. Gelukkig zijn er verschillende andere initiatieven voor 65-plussers, denk aan Groep 9 [verwijzen naar buurtinitiatief Groep 9], maar daar kun je over het algemeen minder vaak naartoe. Het buurtpunt is doordeweeks bijna altijd open.’

 

Wanneer

‘We zijn in april 2017 gestart. Meestal zijn we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 11.00 tot 13.00 uur. Doordat we met vrijwilligers werken, hebben we geen vaste openingstijden.’

 

‘Hier doe ik het voor’-moment

‘Dat zijn er zo veel! Zo kregen we een man op bezoek die onterecht een eigen bijdrage moest betalen. Dat hebben we recht kunnen zetten. Maar ook van ‘gewoon’ samen koffie drinken, geniet ik enorm. Het is niet zo ingewikkeld, omzien naar elkaar. Uiteindelijk wil je meer liefde en solidariteit tussen mensen.’

 

Nog dromen?


‘We willen vooral vaker open. Maar daar hebben we meer vrijwilligers voor nodig. Kun je hier ook een oproepje doen?’

 

Meer informatie

www.buurtpuntnoordwest.nl

buurtpunt.noordwest@gmail.com