In gesprek met: Esther Smit, mede-organisator van het Buurtjesfestival

‘Het kan altijd beter’

We staan hier op het allereerste Buurtjesfestival. Jij hebt dit georganiseerd. Waarom?
‘In Wageningen zijn heel veel buurtinitiatieven. We hebben veel enthousiaste en actieve inwoners die leuke en goede projecten starten. Een paar maanden geleden vroegen we ons af hoe we kunnen laten zien wat er allemaal gebeurt in de stad. “Een buurtjesfestival”, riep ik!’

 

Hoe zorg je dat zo’n leuk idee realiteit wordt?
‘We besloten aan te haken bij de Molenmarkt. Ik vind het belangrijk om, als het kan, aan te sluiten bij iets wat er al is. Dat scheelt tijd en organisatiekracht. Verder moet je gewoon gaan beginnen. Natuurlijk gebeurt er onderweg van alles waarvoor je een oplossing moet zoeken. Maar daar moet je je niet door laten weerhouden.’

 

Hoe vind je het vandaag?
‘Heel erg leuk. De sfeer is goed. Mensen zijn blij. Er wordt veel met elkaar gepraat. Natuurlijk zie ik ook dingen die beter kunnen. Alles kan altijd beter. Van tevoren vroeg ik me af: “Is het wel groot genoeg?” ,“Is het wel goed genoeg?”. Maar het is goed zo. En het groeit vanzelf.’

 

Helemaal vanzelf?
‘Nou… Je moet wel investeren in de mensen met wie je werkt. Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Kijk waar iedereen goed in is en verdeel op dat talent de taken.’

 

Volgend jaar weer?
‘Ja, ik word hier heel enthousiast van. Als we het weer met elkaar kunnen doen, is er volgend weer een Buurtjesfestival! Dan zullen er weer meer buurtinitiatieven zijn om te laten zien.