Andere mogelijkheden

Naast de gemeente Wageningen zijn er andere partijen die hulp kunnen bieden, ook financieel. Heb je een idee voor de verbetering van de leefbaarheid? De provincie Gelderland en Leefbaarheidsalliantie Gelderland helpen graag met subsidie en advies. De ‘Maatschappij tot Nut van het Algemeen’ subsidieert ook projecten in Wageningen en de Nederlandse Uitdaging is er vooral voor praktische ondersteuning. En denk ook eens aan het opzetten van een crowdfundingsproject.

Kijk eens op:
www.leefbaarheid.gelderland.nl
www.nutalgemeen.nl/departement-wageningen
www.nederlandseuitdaging.nl
www.voorjebuurt.nl